Znawca

Znawca … ***

nazwa programu komputerowego

  1. Zainstalowała/ał wybrany program, poznała/ał jego tajniki i opcje, skonfigurowała/ał program tak, aby odpowiadał jej/jego potrzebom.
  2. Zgromadziła/ił biblioteczkę informatyczną związaną z wybranym programem.
  3. Wykonała/ał w wybranym programie materiały i pomoce potrzebne drużynie, szczepowi, hufcowi.
  4. Nauczyła/ył młodszych harcerzy podstawowej obsługi wybranego programu, zaprezentowała/ał efekty swojej pracy z programem.
  5. Na zbiórce wytłumaczyła/ył istotę i zagrożenia wynikające z piractwa komputerowego.

 

Programista/programistka … (sprawność mistrzowska)

nazwa języka programowania

  1. Poznała/ał genezę i historię wybranego języka programowania, wskazała/ał najważniejsze udoskonalenia w jego ostatnich wersjach.
  2. Zgromadziła/ił biblioteczkę informatyczną związaną z wybranym językiem programowania.
  3. Samodzielnie napisała/ał dużą aplikację i zaprezentowała/ał ją w szkole, na studiach lub w drużynie.
  4. Napisała/ał program o tematyce harcerskiej pomocny w pracy drużyny, szczepu, hufca i zgłosiła/ił go do Banku Programów Harcerskich (Zespół GK ZHP on-line).
  5. Zna wymagania dotyczące praw autorskich do programów komputerowych i kodów źródłowych.