Źródła Prawa Harcerskiego

Prawo Rycerskie Rycerzy Okrągłego Stołu (ok. 500 r.)

 1. Bądź zawsze przygotowany, zawsze w zbroi, którą wolno zdjąć tylko na spoczynek nocny.
 2. Broń biednych i pomagaj im, bo sami nie mogą się bronić.
 3. Staraj się nikogo nie dotykać, nie obrazić.
 4. Bądź gotów walczyć w obronie Anglii.
 5. Cokolwiek bądź robisz, rób starannie i zdobądź dobre imię.
 6. Nie łam nigdy przyrzeczeń.
 7. Honor kraju broń swym życiem.
 8. Raczej zgiń z honorem, niż byś miał żyć we wstydzie.

Kodeks Rycerski z czasów króla Henryka VII (ok. 1500 r.)

 1. Rycerze nie zdejmują nigdy zbroi, chyba dla nocnego spoczynku.
 2. Są zobowiązani szukać przygód, by zdobyć rozgłos i sławę.
 3. Bronić biednych i słabych.
 4. Dać pomoc każdemu, kto o nią prosi w słusznej sprawie.
 5. Nie zaczepiać się wzajemnie.
 6. Walczyć dla obrony i pomyślności swojego kraju.
 7. Działać dla honoru, nie dla zysku.
 8. Nigdy, pod żadnym pozorem nie łamać danego słowa.
 9. Poświęcać się dla honoru swego kraju.
 10. Wybrać raczej śmierć chlubną niż haniebną ucieczkę.

Przyrzeczenie Skautowe (lipiec 1907)

Przyrzekam na honor uczynić wszystko, co leży w mojej mocy:

 1. Aby spełnić obowiązek względem Boga i Króla.
 2. Zawsze nieść pomoc bliźnim.
 3. Być posłusznym prawu skautowemu.

Prawo Skautowe (1907)

 1. Godność skauta polega na tym, że można mu zaufać.
 2. Skaut jest lojalny względem Króla, swego kraju, przełożonych, rodziców, pracodawców i podwładnych.
 3. Obowiązkiem skauta jest być użytecznym i nieść pomoc bliźniemu.
 4. Skaut jest przyjacielem wszystkich, a bratem każdego skauta bez względu na to, do jakiej należy on klasy społecznej.
 5. Skaut jest rycerski.
 6. Skaut jest przyjacielem zwierząt.
 7. Skaut słucha rozkazów.
 8. Skaut śmieje się i gwiżdże na wszelkie trudności.
 9. Skaut jest oszczędny.
 10. Skaut jest czysty w myśli, mowie i czynie.