Lilijkowanie „Czarnych Stóp”

Czuwaj!
W ubiegłym tygodniu u „Czarnych Stóp” miało miejsce ważne wydarzenie. Harcerze bardzo poważnie podeszli do próby, która zakończyła ponad roczny okres czasu przygotowania do lilijkowania. Wykazali się dużą wiedzą o życiu harcerskim i o własnej ojczyźnie. Ich powaga pokazała nam, jak ważne było to dla nich. Pękamy z dumy! Po wydarzeniu spotkaliśmy się oczywiście by świętować i wspólnie cieszyć się z zachodzących w drużynie i w nas samych zmian. Było cudnie…