Prawo i przyrzeczenie

Krzyż harcerski

Przyrzeczenie harcerskie

Mam szczerą wolę całym życiem pełnić służbę Bogu i Polsce, nieść chętną pomoc bliźnim i być posłusznym prawu harcerskiemu.

Prawo harcerskie

 1. Harcerz sumiennie spełnia swoje obowiązki wynikające z Przyrzeczenia Harcerskiego.
 2. Na słowie harcerza polegaj jak na Zawiszy.
 3. Harcerz jest pożyteczny i niesie pomoc bliźnim.
 4. Harcerz w każdym widzi bliźniego, a za brata uważa każdego innego harcerza.
 5. Harcerz postępuje po rycersku.
 6. Harcerz miłuje przyrodę i stara się ją poznać.
 7. Harcerz jest karny i posłuszny rodzicom i wszystkim swoim przełożonym.
 8. Harcerz jest zawsze pogodny.
 9. Harcerz jest oszczędny i ofiarny.
 10. Harcerz jest czysty w myślach, mowie i uczynkach: nie pali tytoniu i nie spożywa napojów alkoholowych.

Źródła prawa harcerskiego
Roty Przyrzeczenia Harcerskiego
Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego – kard. Józef Glemp
Komentarz do Prawa i Przyrzeczenia Harcerskiego – hm Stefan Mirowski
Komentarz do Prawa Harcerskiego – kard. Stefan Wyszyński

 

Znaczek zucha

Obietnica zucha

Obiecuję być dobrym zuchem, zawsze przestrzegać Prawa Zucha.

Prawo zucha

 1. Zuch kocha Boga i Polskę.
 2. Zuch jest dzielny.
 3. Zuch mówi prawdę.
 4. Zuch pamięta o swoich obowiązkach.
 5. Wszystkim jest z zuchem dobrze.
 6. Zuch stara się być coraz lepszy.

Prawo i obietnica zucha – omówienie ZHP