Kontakt

Drużyna „Czarne Stopy”

Zespół Szkół Specjalnych nr 14

os. Sportowe 28

31-966 Kraków

Tel/fax:  (012) 644-34-17

e-mail:  zss14.krakow@gmail.com 

nr konta:

Raiffeisen Polbank nr 80 1750 0012 0000 0000 3265 2646 

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Krakowska

Hufiec Kraków-Nowa Huta
ul. Karmelicka 31, 31-131 Kraków
NIP: 676-234-15-99

z dopiskiem drużyna „Czarne Stopy” przy ZSS14