PIERWSZA POMOC

Czuwaj! Dziś bardzo trudny, ale i ważny temat PIERWSZEJ POMOCY. Harcerze przeszli profesjonalne szkolenie by móc lepiej reagować w sytuacjach zagrożenia. Jeszcze nigdy podczas zbiórek nie było takiego skupienia i zaangażowania. Jesteśmy świadomi, że pierwsza pomoc może komuś uratować zdrowie lub życie. Pracujemy na kolejną sprawność.