Podziękowania dla ustępującego komendanta phm M.Balona i komendy

Dziękujemy ustępującemu komendantowi Hufca Kraków – Nowa Huta, phm. Markowi Balonowi oraz całej komendzie, za czteroletnie pełnienie funkcji, cały wkład włożony w rozwój naszego środowiska i zawsze chętne niesienie pomocy.
Fot. Matylda Hojnor, Magdalena Marzec