NASZE PÓŁROCZNE OSIĄGNIĘCIA W ZDALNEJ AKTYWNOŚCI

Minął cały jeden semestr. Trudny dla nas wszystkich z powodu pandemii, ale także bardzo owocny. Pracowaliśmy wytrwale. Serdecznie gratulujemy Wam osiągnięć. Poniżej zdjęcia z zajęć zdalnych.