DTP

DTP-owiec ***

  1. Zna zasady składu komputerowego i wykorzystuje je w wykonywanych pracach.
  2. Sprawnie posługuje się fachową terminologią: bękart, interlinia, szeryf, kerning, punktura, tekstura itp.
  3. Wykonała/ał zaawansowane prace DTP i zaprezentował(-a) je na zbiórce lub w szkole.
  4. Swoje umiejętności wykorzystała/ał przygotowując śpiewnik, poradnik lub inne wydawnictwo dla drużyny, szczepu, hufca.
  5. Na zbiórce wytłumaczyła/ył młodszym, jakie zagrożenia wynikają z piractwa komputerowego.

 

Grafik komputerowy (sprawność mistrzowska)

  1. Samodzielnie wykonała/ał zaawansowane prace graficzne na komputerze i zaprezentowała/ał je na zbiórce lub w szkole.
  2. Swoje umiejętności wykorzystała/ał wykonując prace graficzne dla drużyny, szczepu, hufca.
  3. Potrafi sprawnie wykonać zaawansowane operacje: skanować i obrabiać grafikę, importować do i eksportować z innych programów, rozbarwiać dokument do pliku, wykonywać retusze itp.
  4. Nauczyła/ył młodszych harcerzy podstawowej obsługi programu graficznego.
  5. Na zbiórce wytłumaczyła/ył istotę i zagrożenia wynikające z piractwa komputerowego, zna wymagania dotyczące ochrony praw autorskich do grafiki komputerowej.