Instrumentalne

Grajek **

  1. Nauczył/a się grać przynajmniej na jednym instrumencie, zagrał/a na nim melodię.
  2. Brał/a udział w przygotowywaniu uroczystości harcerskiej, organizując orkiestrę.
  3. Nauczył/a zastęp lub drużynę piosenki na podstawie zapisu nutowego.
  4. Zorganizował/a w drużynie naukę piosenek akompaniując na instrumencie.

 

Muzyk/muzyczka ***

  1. Zagrał kilka melodii na wybranym instrumencie.
  2. Scharakteryzował/a okresy w dziejach muzyki polskiej, wymieniając najsłynniejszych kompozytorów i ich utwory.
  3. Zorganizował/a dla drużyny wyjście na koncert do filharmonii lub opery.
  4. Akompaniował/a na ognisku, dobierając wcześniej związany z tematem zestaw piosenek.

 

Artysta/artystka (sprawność mistrzowska)

  1. Doskonale orientuje się w życiu artystycznym i kulturalnym swojego regionu i Polski.
  2. Animuje działalność artystyczną w swoim środowisku harcerskim.
  3. Brał/a udział w warsztatach specjalistycznych, doskonalących umiejętności w wybranej przez siebie dziedzinie artystycznej.
  4. Odniósł/odniosła sukces na festiwalu, przeglądzie, konkursie, wystawie itp.
  5. Wyznaczył/a sobie dodatkowe zadania mistrzowskie.