Społeczne

Młody obywatel/młoda obywatelka *

 1. Poznał/a historię godła i barw narodowych.
 2. Wie, co oznaczają i potrafi się wobec nich zachować. Zaśpiewał/a hymn państwowy.
 3. Odszukał/a na mapie Polski miejsca, które dotąd odwiedził/a lub chciałby/chciałaby odwiedzić.
 4. Zapoznał/a się z częścią statutu szkoły, zawierającą prawa i obowiązki ucznia. Angażuje się w życie swojej klasy.
 5. Poznał/a daty polskich świąt narodowych. Wie, na pamiątkę jakich wydarzeń zostały ustanowione. Przygotował/a z zastępem zbiórkę z okazji jednego z nich.

 

Obywatel/obywatelka **

 1. Współpracuje z samorządem szkolnym. Przygotował/a kampanię promującą prawa i obowiązki uczniowskie.
 2. Angażuje się w życie szkoły.
 3. Poznał/a najważniejsze fakty z historii najnowszej Polski.
 4. Dowiedział/a się, gdzie znajdują się najważniejsze urzędy w jego/jej miejscowości i gminie. Przygotował/a mapę miasta przedstawiającą ich lokalizację oraz główne sprawy jakimi się zajmują.
 5. Zorganizował/a dla drużyny wycieczkę do urzędu gminy lub miasta.

 

Obywatel Rzeczypospolitej/obywatelka Rzeczypospolitej ***

 1. Zapoznał/a się z najważniejszymi prawami i obowiązkami obywateli RP.
 2. Wie, na czym polega demokracja. Brał/a udział w demokratycznym podejmowaniu decyzji.
 3. Zgromadził/a własną biblioteczkę książek o historii najnowszej Polski. W młodszej drużynie lub zastępie przygotował/a i przeprowadził/a grę o historii najnowszej kraju.
 4. Orientuje się w bieżących wydarzeniach politycznych, gospodarczych i kulturalnych kraju. Zapoznał/a się z podziałem polskiej sceny politycznej. Dowiedział/a się, kto sprawuje najważniejsze funkcje państwowe.
 5. Angażuje się w pracę parlamentu młodzieży lub jednej z młodzieżowych organizacji. W swojej działalności godnie reprezentuje ZHP.