Tancerz

Tancerz/tancerka *

  1. Poprowadziła/ił kilka pląsów lub zabaw z muzyką na zbiórce zastępu.
  2. Zatańczyła/ył publicznie wybrany taniec narodowy i ludowy, towarzyski, dyskotekowy.
  3. Nauczyła/ył tańczyć wybrany taniec młodszych w zastępie lub drużynie.
  4. Zaimprowizowała/ał ruchy taneczne do melodii.

 

Mistrz tańca/mistrzyni tańca **

  1. Rozróżniła/ił melodię i kroki 10 tańców.
  2. Uczestniczyła/ył w zajęciach klubu lub zespołu tanecznego.
  3. Wzięła/wziął udział w konkursie tanecznym starając się uzyskać najlepszą ocenę.
  4. Przeprowadziła/ił kurs tańca w drużynie lub klasie.